RAPORO Y’ISHYAKA RY’UBWISUNGA BUGAMIJE ITERAMBERE(P.S.P) KU MAHUGURWA YO KU WA 27-28/09/2014


1. INTANGIRIRO

Umutwe wa politiki w’Ubwisungane bugamije iterambere-P.S.P mu rwego rw’inkunga Ihuriro ry’Imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda rigenera Imitwe ya politiki arigize,ryateguye amhugurwa y’Iminsi ibiri ku va 27-28/09/2014 yagenewe komite nyobozi z’uturere n’Intara ya majyepho.
Aya mahugurwa akaba yarashingiye ku ngingo eshanu.

a) politiki y’umuryango no kurwanya ihoterwa rikorerwa mu ryango
b) politiki y’imiturire mucyaro nogutunganya imijyi
c) politiki yogutegura buri munyarwanda kwihangira imirimo no kwiteza imbere gukorera muri za cooperative
d) uruhare rw’urwanda mu gushyira imbre imikoranire hagati y’ibihugu byo mukarere murwego rwo uteza imbere utekano n’amajyambere.
e) Politiki yo kongerera ingufu z’amashanyarazi mu gihugu no kuzigeza ku baturage.

IMIGENDEKERE Y’AMAHUGURWA

Amahugurwa yabereye kuri HOTEL SPLANDID akarere ka MUHANGA ku matariki twavuze haruguru.
Hari abayobozi b’Umutwe wa politiki ku rwego rw’Uturere ,urrw’Intara na komitenyobozi ku rwego rw’Igihugu abahugura baturutse muri komite nyobozi murwego rw’Intara n’Umurwego rw’Igihugu na bakomiseri muri Forum.

2. IBIKORWA BYA KOZWE

Ha kurikijwe ingenga bihe yari yateganyirijwe ayo mahugurwa hakozwe ibikorwa bikurikira:
- Itangwa ry’Ibiganiro binyuranye ku munsi wa mbere n’uwa kabiri.

ITANGWA RY’IBIGANIRO

Nkuko byari biteganyijwe ku ngengabihe y’Amahugurwa, kumunsi wa mbere hatanzwe ibiganiro bikurikira:

a) Ikiganiro cyambere :politiki yo gutegura buri munyarwanda kw’ihangira imirimo no kwiteza imbere gukorera muri za koperative cyatanzwe na Visi perezidante wa kabiri w’Umutwe wa politiki PSP UWIAMANA Thacienne yatangiye asobanura politiki icyo aricyo akamaro kayo

– kwishyira hamwe

Muri iki kiganiro yasobanuriye abitabiriye amahugurwa uko abanyarwanda muri rusange bakwiye kwihangira imirimo bakoresheje ubumenyi bafite. Yongera abakangurira kugana ama cooperative n’andi mashuri ari hirya no hino mugihugu : Muhanga Youth Friendly Centre, Murenge wa Rusiga Akarere ka Rulindo mu Ntara y’Amajyaruguru naho hari ishuri ry’igisha urubyiruko kwihangira imirimo.
Yagaarutse kandi ku kwiteza imbere bakorera mumakoperative yabasobanuriye ko iyo umuntu akoranye na makoperative abasha kwikore iwe kugiti cye kuko amakoperative akorana nawe amuha inguzanyo kugirango abashe kwikorera kugiti cye adategereje ko Leta ariyo izamuha akazi Aha abitabiriye amahugurwa babajije ibibazo byinshi binyuranye barabasobanurira bwaruburyo bwokugirango basobanukirwe neza
Aha basobanuriwe ko igishoro cyambere ari umutwe wabo, ibitekyerezo byiza no kwiyumvamwo neza icyo bifuza kugeraho.
Anabasaba ko buriwese yazahora agira icyizere cyokuva mubukene y ‘iteza imbere yifatanya nabandi kw’ibumbira mumakoperative

b) Ikiganiro cyakabiri:politiki y’umuryango no kurwanya ihohoterwa rikorerwa mu miryangocyatanzwe na Bwana Komiseri muri Forum SENTIMBO Serge yangiye asobanurira abitabiriye amahugurwa ko ihohoterwa atari ugufata abagore cya abakobwa kungufu gusa, ahubwo yasobanuye ihohoterwa rikorwa muburyo bwinshi kandi bunyuranye, aho yatanze urugero avuga ko harigihe umugore ahotera umugabowe bashakanye mugihe cyose umugore atabashe kuzuza inshingano z’urugo nkaho umugore abwira umugabo ko arushye atabasha kuzuza izo shingano

Aho abagore basigaye baharira abakozi bomungo ingozabo nandetse na bana
Ihohoterwa rikorerwa abana igihe ababyeyi babo batashye kubarera neza ngubabahe ubure ahanimuri yamiryango usanga umugabo ataha isaha ashates n’umugore nawe aruko
Igihecyose umuntu ya tuka undi uziza ubusa nihohoterwa gukora ibikorwa byurukozasoni.

Ahayagarutse kwijamborivugako nubwo abagore na bakobwa aribo bakorwa ihohoterwa rishingiye kugitsina cyane cyane n’abagabo n’abahungu,ntitugomba kwibagirwa ko abagabo n’abahugu na bo bakorerwa ihohoterwa rishingiye kugitsina bityo abagore na bo bakaba bashobora gukora iryo hohoterwa.
Yasabye abitabiriyeamahugurwa ko bagomba kwiva inyuma bakarwanya ahoterwa akorerwa mumiryango nyarwanda cyane cyane aho basigaye bahohotera abana babakobwa batarageza imyaka yubukure bakajya kubacuruza mubihugu duhana imbibi ibasabako bagomba kubihagurukira bakabirwanya.

Kumunsi wa kabiri hatanzwe ibiganiro bitatu nkuko byari kurigahunda

c) Ikiganiro cya gatatu cya tanzwe na Bwana Secretaire General w’Umutwe wa politiki PSP Bwana NKUBANA Alphonse yatangiye yibwira abaribitabiriye amahugurwa anabagezaho ikiganiro yari yateguye kubagezaho muriki kiganiro yabasobanuriye politiki yimiturire mu cyaro no gutunganya umujyi abasobanurira ibyiza byagutura kumidugudu yababwiye ko iyi politiki yogutuza abantu kumidugudu arinziza cyane kumpamvuzu ko abantu batura begeranye bakumurirwa ahantu hazagera iterambere byihuse bitandukanye cyane nahobari batuye munsi yemisozo hashobora guhungabanya ubuzima bwabo bwaburi munsi mugihecyo baba bagituye aha hantu

- yatanze urugero ,haraho abantu bicwaga ninkangu
Kutagira amazi

- kutagira amashanyarazi
- kutegera amavuriro

Aho umuntu yarwaraga agahera munzu bagakurizamo nimpfu zahato nahato
Yabasobanuriye ibyiza byokuba mumidugudu
Kubona umuriro
Amashyanyarazi

Nibindi bishobora kubafasha kwinjira mu iterambere byihuse.
Yagautse kuripolitiki yo gutunganyaimijyi yasobanuriye ko aribyiza cyane ko urwanda rugomba kuba intangarugero muri Afrika no muyindi migabana cyane anbanyarwanda bafite umucyo wo kwiteza imbere cyane cyane muriki kinyejana bakabikora badasizi n’Igihugu cyabo cyababyeye inyuma biryo bakabasha kugera kwiterambere rirambye
Banoza umucyo wisuku,no kubaka inyubako zijyanye nigihe igihe cyose baba bafite ubushobozi.

d) Ikiganiro cya kane Uruhare rw’urwanda mu gushyira imbere imikoranire hagati y’ibihugu byo mukarere mu rwego rwo guteza imbere umutekano n’amajyambere cyatanzwe na Bwana Visi perezida wa kabiri mu Ntara ya Majyepfo RWIDEGEMBYA Augistin yatangiye abasobanurira abitabiriye amahugurwa amateka yahambere ko adahuye na yubu yabasobauriko hambere byaribigoye cyane umuntu agira umutekano usanzuye dore ko byaribigoye kugira ngo umuntu ave muntara imwe ijye muyindi yabasobanuriye kobyasaga kuba afite LAISSE PASSE kandi ari mugihu kimwe cyose cy’Urwandas abasobanurira anashimacyane impinduka yabayeho ikomeye ko ubu murwanda hari umutekano usesuye ko umunyarwanda agenda mugihugu cye cyamubyaye ntakibazo afite

Yagarutse kuri politiki nziza yo gushiraho imikoranire myiza hagati y’ibihugu by muturere ahabashimye igikorwa gikomeye Leta y’Urwanda yashizeho yorohereza abajya mu turere mugukore Irangamuntu nkuruhushya rw’Inazira dore ko byorohereje abacuruzi benshi bajyagushaka ibicuruzwa muturere bagaruaka bashimira Urwanda uruhare rukomye rugira mugucunga umutekano wa banyarwanda batibagiwe na banyamahanga bajye barugana dore ko urwanda rugaragaraza umucyo ukomeye mubihugu bitandikanye nde tse rwabaye icyetegererezo mu bihugu by’inshi.

Kuri iyi ingingo ababajije ibibazo bose bagarutse gushima umutekano bafite banasaba wazakomereza aho twese tubizemo uruhare muguteza imbere igihugu cyacu.

e) Ikiganiro cya gatanu politiki yo kongera ingufu z’amashyanyarazi mu gihugu no kuzigeza ku baturage yatanzwe na NKURUNZIZA Aline yabasobanuriye ko iyi politiki ari politiki nziza kandi ikenewe cyane ko mugihugu henshi hakiri midugudu imwe nimwe itaragerwaho na shanyarazi bityo urwanda rukaba rwifuza ko buri munyarwanda wese ya basha kugerwaho na mashanyarazi y’uko n’Iterambere yaba agezeho rikomeye rimufasha kubaya kwihangira yamirimo twavugaga, kubayagera kubintu by’inshi yifuza kugeraho

kurwanya ibibi byose byaba bikorerwa mu mwijima
- urugero : abarwana
- abamywa ibiyobyabwenge
-kwirinda impanuka nkokuribwa n’inzoka igihe harumwijima

Nibindi………………
Yagarutse abasobanuri ko igihugu cyacu gifite ubushake nubushobozi bwo kuzabikora kandi bakabigeza kubatura rwanda bose ntawe usigajwe inyuma.

UMWANZURO
Umutwe wa politiki w’Ubwisungane bugamije iterambare nyuma yo kwitabira ikigikorwa cy’Amahugurwa cyagenze neza rirashimira Ihuriro ry’Igihugu nyungurana biterezo ry’Imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda,kubera inkunga ikomeje kugenera imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda kuko biyifasha kwiyubaka.

Bityo Umutwe wa politik P.S.P rikaba rikomeje gushimira Leta y’Ubumwe bw’Abanyarwanda igena iyi nkunga kuko aringombwa cyane mu kwiyubaka kw’Imitwe ya politiki.

Soma raporo yose:

Word - 36.2 kb